Pricing : ค่าใช้บริการ

ระบบ CMMS จัดการงานซ่อม & งานบำรุงรักษา

10,000 บาท ต่อช่างและวิศวกร / ปี

(เริ่มต้นที่ 5 คน)

จำนวนพนักงานฝ่ายผลิต + ฝ่ายอื่นๆ

จำนวนเครื่องจักร + เครื่องมือวัด

ขนาดพื้นที่เก็บรูปภาพ + ไฟล์เอกสาร PDF

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

ระบบเก็บประวัติ วางแผน และแจ้งเตือนการงานสอบเทียบ

จ่ายเพิ่มแค่  50,000  บาท/ปี

โปรโมชั่น

ซื้อครบ 15 user ลดทันที 15%

ซื้อครบ 30 user ลดทันที 30%

ซื้อครบ 80 user ลดทันที 60%

ซื้อแบบ 3 ปี ลดเพิ่มท้ายบิลอีก 20%

ซื้อแบบ 5 ปี ลดเพิ่มท้ายบิลอีก 30%

พิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ปี 2562

บริการเสริม

บริการติดตั้งระบบ จ่ายเพียงครั้งเดียว

คลอบคลุมบริการต่างๆ ดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน

ส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติการ ณ บริษัทของลูกค้า

ประชุม Kick-off Project

ประชุมกับลูกค้า 1-2 วัน เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนติดตั้ง

อบรมการใช้งาน

สอนละเอียดยิบ ตอบทุกคำถาม

ตั้งค่าระบบ

ตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

ย้ายข้อมูลเข้าระบบ

นำรายการเครื่องจักร, ใบเช็คชีทและแผน PM, แผนผังองค์กร และข้อมูลอื่นๆ เข้าสู่ระบบ

ให้คำปรึกษา

ตอบคำถามทุกข้อสงสัย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการนำแอพไปประยุกต์ใช้

รวมค่าเดินทาง

รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าเช่ารถยนต์, ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทางต่างๆ แล้ว

รวมค่าที่พัก

ค่าโรงแรมตลอด 5 วัน 4 คืน

พื้นที่ให้บริการราคา (บาท)
กรุงเทพ60,000
ปริมณฑล75,000
ต่างจังหวัด90,000
ต่างประเทศ120,000

บริการปริ้นบัตรพลาสติก QR Code

ขาวดำ ใบละ 10 บาท

สี ใบละ 20 บาท

Credit : Icons made by Freepik and Prosymbols from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY