fbpx

 

ข่าวสารใหม่ๆ

++ ลองของใหม่ EP.10  ++

คลิกที่ภาพเพื่อดูได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้  ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้ ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ สาระความรู้ ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

+++ ปิดระบบแจ้งเตือนงาน PM/AM คงค้าง  +++

เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะ

+++ 49 ฟังก์ชั่น โหวตได้แล้ววันนี้!!!  +++

สำหรับลูกค้า “PREMIUM” สามารถโหวต 49 ฟังก์ชั่น ได้แล้ววันนี้ โดยจำกัดการโหวตได้สูงสุดคนละ 5 โหวตนะคะ

คลิกที่ภาพเพื่อดู 49 ฟังก์ชั่นได้เลยค่าา

+++ สำหรับผู้ที่ใช้งานแอปไม่ได้  +++

เวอร์ชั่นแอปของแอนดรอย เราจะซัพพอร์ตตั้งแต่ เวอร์ชั่น 6.0 เป็นต้นไปนะคะ

สำหรับผู้ที่ใช้งานแอปไม่ได้ กดที่ภาพเพื่อดูวิธีเข้าใช้งานกันค่ะ

สิ่งที่จะเพิ่มในปี 2020

ประวัติการอัพเดต

v 7.9.0

04  ก.พ.  2021

.:: เว็บ ::.

 • ระบุระยะเวลาในการจัดซื้อ
 • รีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมใส่เหตุผล
 • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแล้วอยากบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ อาทิเช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และสามารถกำหนดเงื่อนไขรหัสผ่านได้ **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**
 • Improve แก้ไขแผน PM/AM เพิ่มให้เลือกวันที่ปรับแผนได้เลย
 • เลขที่เอกสารควบคุม PM/AM อิงตามวันที่กำหนดตรวจของใบ PM/AM (แบบเดิมวันที่สร้างแผน)
 • เลขที่ใบแจ้งซ่อม ถ้าไม่แก้ไขรูปแบบฟอร์แมตจะไม่รีเลขแล้ว
 • PM/AM มอบหมายงานอัตโนมัติ ปรับความเร็วตรงดึงสถานที่ออกมา
 • ประวัติงานซ่อม เรียงตามวันแจ้งล่าสุด และแสดงแถว 50 แถว เป็น default

.:: มือถือ ::.

 • เพิ่มการค้นหางาน ในเมนูงานซ่อมของฉันและงาน PM/AM ของฉัน
 • ใส่เหตุผล เมื่อทำการเพิ่ม/แก้ไข อุปรณ์
 • [ปิดงานซ่อม] สามารถประเมินระดับความพึงพอใจได้  **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**
 • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้  สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแล้วอยากบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ อาทิเช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และสามารถกำหนดเงื่อนไขรหัสผ่านได้ **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**

หมายเหตุ: หากลูกค้า Premium ต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 7.8.0

07 ม.ค. 2021

.:: เว็บ ::.

 • เมนู :ใบแจ้งซ่อมเพิ่มคอลัมน์วันที่มอบกับประเภทใบงาน
 • ใบ PM/AM แบบเต็มแสดงข้อมูลเวลาที่คำนวนจากการ Pause
 • เมนู PM : กราฟ แสดงเส้น ค่าเฉลี่ย
 • หน้าใบแจ้งซ่อม (แบบเต็ม ) แสดงระยะเวลา Breakdown Time
 • หน้าใบแจ้งซ่อม (แบบเต็ม ) แสดงข้อมูลงานซ่อมในแต่ละช่วง **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**
 • ประวัติงานสอบเทียบ สามารถคลิกดูใบ Cert ของประวัติแต่ละครั้งได้
 • ลงทะเบียนเครื่องจักร ตรงแผนกและสถานที่ตั้ง (ใส่หมายเหตุบอกไว้ว่า ต้องไปเพิ่มที่เมนู ตั้งค่าพร้อมคลิป)
 • สามารถเลื่อนแผนที่เลยกำหนดได้ เฉพาะแผนที่มีความถี่ตั้งแต่ 30 วันขั้นไป

.:: มือถือ ::.

 • My PM/AM เลื่อนเดือนได้และเพิ่มการแสดงสถานที่ตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์
 • หยุด PM ชั่วคราวได้
 • บันทึกข้อมูลงานซ่อมในแต่ละช่วง **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**

v 7.7.0

08 ธ.ค. 2020

.:: เว็บ ::.

 • ปฏิทิน PM เลือกดูข้อมูลตามวันที่ต้องการได้ (Vote)
 • ฟังก์ชันใหม่ :: Import Bom (** เฉพาะลูกค้า premium เท่านั้น **)
 • สต๊อกอะไหล่ เพิ่ม tab สรุปยอดคงเหลืออะไร พร้อมดาวน์โหลดเป็น excel
 • ใบงานซ่อมแบบเต็ม เลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง และมี comma
 • หน้าประวัติเบิกอะไหล่ เพิ่มคอลัมภ์ “เหตุผลในการเบิก
 • สถานที่เก็บอะไหล่ : เพิ่ม “รหัสของสถานที่เก็บ”
 • เลื่อนแผน PM/AM ไม่สามารถเลื่อนแผนที่ผ่านมาแล้วได้
 • เพิ่ม check all ตรงเลือกช่างหน้า หน้า PM มอบงานอัตโนมัติ
 • มีปุ่ม check all ในหน้าประวัติงานซ่อม เพื่อเลือกสิ่งที่อยากเห็น/ไม่อยากเห็น
 • กำหนดสิทธิการเห็นอะไหล่ตามโซน และกำหนดฝ่ายสโตร์ของแต่ละโซน { Web }

.:: มือถือ ::.

 • ยกเลิกแผน PM/AM, แผนสอบเทียบอัติโนมัติ เมื่อเครื่องจักรถูกยกเลิกการใช้งาน
 • ในหน้า Machine Profile ระบบจะแสดง BOM ของเครื่องจักรประเภทนั้นว่ามีอะไหล่อะไรบ้าง
 • กดปฏิเสธใบงานซ่อม ที่ถูกมอบหมายไปแล้วได้ (ยกเว้นว่าช่างปิดงานแล้ว จะยกเลิกไม่ได้)
 • งานซ่อมของฉัน มีปุ่ม “รับทราบ” และเปลี่ยนชื่อปุ่ม “รับงาน” เป็น “เริ่มซ่อม”
 • เพิ่มหัวข้อ self check ในใบงานซ่อม (On/Off Feature)
 • เพิ่มการค้นหาในหน้ามอบหมายงานซ่อม
 • แก้ไข ปุ่มแจ้งซ่อมที่หน้า feed ให้เห็นชัดๆ
 • ปรับหน้าใบงาน PM/AM ให้เพิ่มการแสดงจำนวนใบงานซ่อมคงค้างของเครื่องจักรที่จะทำ PM/AM
 • ใบงาน PM เลือกภาพจากแกลอรี่ได้ เฉพาะภาพที่ถ่ายภายในวันนั้น

v 7.6.0

06 ต.ค.  2020

.:: มือถือ ::.

 • เมนู DASHBOARD เพิ่มการแสดงสถานที่ตั้งของเครื่องจักร , สามารถกดไปการ์ดใบงานซ่อมแบบเต็มได้
 • เมนูDASHBOARD PM/AM แก้ไขคำว่า “ยังไม่ถึง” เป็น “แผนงาน” และตัวเลขสามารถกดได้
 • อนุมัติอะไหล่ เพิ่มการแสดงเลขที่ใบงาน และรหัสอะไหล่
 • ปรับปรุงหน้า Machine Profile โดยเพิ่มแท็บ “ประวัติงานซ่อม” และกดไปการ์ดแบบเต็มได้
 • หน้าสรุปรายการอะไหล่ แสดงรูปภาพอะไหล่
 • ปรับปรุง หน้าแรก เพิ่ม Feed จัดหมวดหมู่ ข่าวสารล่าสุด, อัพเดตใหม่ๆ, วิธีการใช้งานและคำถามยอดฮิต
 • หน้างานคงค้าง แสดงเฉพาะงานคงค้างเดือนปัจจุบัน
 • ส่งซ่อมภายนอก แนปรูปพร้อมคำบรรยายได้ 5 ภาพ และเพิ่มช่องกรอก “รายละเอียด”

.:: เว็บ ::.

 • เมนูPM วางแผน >> สามารถ “ลบเช็คชีท” ได้ ระบบจะแสดง Popup พร้อมรายการแผนทั้งหมดที่ผูกแผนกับเช็คชีทนั้นๆ
 • เมนู PM: ประวัติงาน >>สามารถค้นหาใบงาน ด้วย “เลขที่ใบงาน” PM ได้
 • เมนู PM: ประวัติงาน >> เพิ่มคอลัมน์ 3 คอลัมน์คือ เวลาที่คาดว่าจะเสร็จเวลาที่ทำจริง%pass (สัดส่วนผ่าน)
 • เมนูสต๊อกอะไหล่ เพิ่มสรุปยอด Total ของอะไหล่ที่เหลือ และเพิ่มหน่วยอะไหล่
 • หน้าผูกแผนPM เพิ่มการแสดงวันเวลาที่สร้างแผน และ วันเวลาที่แก้ไขแผน
 • เมนูประวัติ PM เพิ่มปุ่ม “เปิดงานซ่อม” สำหรับรายการที่ตรวจแล้วผ่านไม่หมด
 • ใบงานซ่อมแบบเต็ม ให้แสดงเวลาที่ช่างระบุตอนปิดงาน

v 7.5.0

16 ก.ค. 2020

.:: มือถือ ::.

 • ปิดงานซ่อม – ช่างระบุสาเหตุการเสีย ด้วยการเลือกจากตัวเลือกแทนการกรอกค่าได้
 • ปิดงานซ่อม – ช่างระบุระยะเวลา Breakdown ได้เอง
 • ปิดงานซ่อม – สามารถระบุว่าช่างแต่ละคน ทำงานคนะกี่นาที
 • พัฒนาการเชื่อมต่อ SAP ของ EGAT
  ภาพก่อนซ่อม & หลังซ่อม ผู้ใช้สามารถระบุ “ข้อความใต้ภาพ” ได้ จะได้รู้ว่าแต่ละภาพเป็นภาพอะไร
 • เมนูมอบหมายงาน PM – เพิ่มการแสดง แผนก และสถานที่ตั้งของเครื่องจักร ด้วย
 • เมนูงานคงค้าง – สามารถกรองข้อมูลใบงานซ่อมด้วย “แท็ก” ด้วยแท็กที่ผู้ใช้กำหนด

.:: เว็บ ::.

 • เมนูใบงานซ่อม – สามารถกรองข้อมูลใบงานซอมด้วย “แท็ก” ที่ผู้ใช้กำหนด
 • สามารถมอบหมายงาน PM อัตโนมัติ โดยระบุว่าแต่ละแผน มีช่างคนไหนรับผิดชอบบ้าง
 • เมนูประวัติงานซ่อม > ใบงานซ่อม สามารถแก้ไขรูปภาพหลังซ่อมหลายๆรูปได้ง่ายขึ้น

v 7.4.0

10 มิ.ย. 2020

!!! Mobile !!!

 • เพิ่มให้สามารถโหวตฟีเจอร์ใหม่ได้
 • เพิ่มการแสดงประวัติการทำ PM/AM แบบ Pin
 • แสดงข้อความตีกลับ PM/AM
 • แสดงรูปภาพของ Service Report
 • ปรับเปลี่ยน UI ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

!!! Web !!!

 • PM:Plan สามารถกําหนดปฏิทินวันหยุด
  ได้แล้ว
 • เมนู “รายชื่อซัพพลายเออร์” เพิ่มคอลัมน์ “ชื่อผู้ติดต่อ” เข้ามา ทำให้เราสามารถติดต่อได้สะดวกขึ้น
 • หน้าตั้งค่าผู้ใช้งาน บังคับกรอกชื่อและนามสกุล เพื่อป้องข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรม
 • แท็กแดง (วิศวะซ่อม) สามารถเพิ่มผู้ช่วยในการอนุมัติได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้าอนุมัติเพื่อความสะดวกในการมอบหมายงาน

v 7.3.0

07 พ.ค. 2020

!!! Mobile !!!

 • หน้าบันทึกผล PM เพิ่มการแสดงจำนวนรายการที่ผ่านและไม่ผ่าน
 • สามารถใส่ user status ในใบงานซ่อมได้
 • เพิ่มการกรอกข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักร
 •  เพิ่มเมนู บริการเสริม

!!! Web !!!

 • เพิ่ม Tag status ของงานซ่อม หน้า Setting > User Status
 • เพิ่ม Target Line หน้า PM Measurement Chart
 • เพิ่มหรือแก้ไข ค่าอะไหล่ (ช่างเบิก) ได้ หน้า Repair History (Full Detail)
 • สามารถ ดาวน์โหลดรูปภาพ ที่แนบรูปมาได้ หน้า PM History
 • แท็กขาว (ขอซ่อมเอง) สามารถเพิ่มผู้ช่วยในการอนุมัติได้ หน้า Setting > Organization Chart

v 7.2.0

07 เม.ย. 2020

!!! Stone Lab เปลี่ยน logo ใหม่แล้ว !!!

 • สามารถกดที่ PM Notification ให้เปิดหน้า PM ต่างๆ
 • เบิกอะไหล่จากใบงาน PM ได้
 • เพิ่มรูปแจ้งซ่อม และ หลังซ่อม ได้มากกว่า 1 รูป
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 7.1.0

02 มี.ค. 2020

!!! Stone Lab เปลี่ยน logo ใหม่แล้ว !!!

 • ผู้รับผิดชอบงานซ่อม สามารถเลือกส่วนที่เสียของเครื่องจักรจากรายการ BOM ได้แล้ว
 • สามารถดูงาน PM/AM ในหน้า dashboard ได้มากขึ้น
 • สามารถโทรหา support ของเราได้แล้วจากใน application
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 7.0.2

13 ก.พ. 2020

 • แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

v 7.0.0

10 ก.พ. 2020

 • ปรับการแสดงผลหน้างานคงค้าง และ dashboard ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มตัวกรองดาม zone ได้แล้วที่หน้างานคงค้าง และ dashboard
 • สามารถเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของงานซ่อมได้แล้ว
 • ปรับการแสดงผลหน้ารายละเอียดงานซ่อมให้ดียิ่งขึ้น
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.10.1

4 พ.ย. 2019

 • แสดงความด่วนของแต่ละใบงานซ่อมได้
 • ใบงานในติดตามงานซ่อมกดเข้าไปดูรายละเอียดงานได้
 • หน้ารายละเอียดงานซ่อม สามารถคลิกที่รูปไปที่หน้าสถานะเครื่องจักรได้
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.7.1

 • แก้ปัญหาการแจ้งเตือนสำหรับ iOS 13

v 6.7.0

 • งานซ่อมสามารถระบุระดับความด่วนได้แล้ว
 • เปลี่ยนหน้าตาการแจ้งซ่อมแบบใหม่ เป็นมิตรกับผู้ใช้ และใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
 • หน้างานคงค้าง สามารถดูแยกตามสถานที่, แผนก, ประเภทใบงาน, ระดับความด่วน และช่างที่รับผิดชอบได้แล้ว
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.6.2

 • แก้ไขแอปพลิเคชันทำงานผิดพลาดสำหรับ iOS 13

v 6.6.1

 • การบันทึกผล PM/AM สามารถบันทึกค่าต่างๆที่คุณได้ทำไว้แบบอัตโนมัติ และสามารถทำต่อได้ในภายหลัง]
 • เพิ่มเมนูใหม่ “รอประเมิน PM” ให้คุณสามารถ ประเมินผล หรือ ส่งกลับคืนให้ช่าง เพื่อทำ PM ใหม่ได้
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.5.0

 • ปรับปรุงการลงทะเบียนเครื่องจักร/อุปกรณ์แบบใหม่ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มแผนกและสถานที่เก็บอุปกรณ์ได้แล้ว
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.4.2

14 ก.ค. 2019

 • เพิ่มการส่งกลับคืนให้ช่าง ในหน้าประเมินงานซ่อม
 • หน้าปิดงานซ่อมของช่าง สามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อตรวจรับงานได้
 • สามารถดูใบงานซ่อม หรือเปิดใบแจ้งซ่อมจาก Dashboard ของ PM ที่ไม่ผ่านได้
 • สามารถมอบหมายงานซ่อม ให้ช่างรับผิดชอบมากกว่า 1 คนได้
 • เพิ่มการค้นหาอุปกรณ์แบบใหม่
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.4.1

 • เพิ่มการส่งกลับคืนให้ช่าง ในหน้าประเมินงานซ่อม
 • หน้าปิดงานซ่อมของช่าง สามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อตรวจรับงานได้
 • สามารถดูใบงานซ่อม หรือเปิดใบแจ้งซ่อมจาก Dashboard ของ PM ที่ไม่ผ่านได้
 • สามารถมอบหมายงานซ่อม ให้ช่างรับผิดชอบมากกว่า 1 คนได้
 • เพิ่มการค้นหาอุปกรณ์แบบใหม่
 •  แก้ไข bugs และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น

v 6.4.0

 • เพิ่มการส่งกลับคืนให้ช่าง ในหน้าประเมินงานซ่อม
 • หน้าปิดงานซ่อมของช่าง สามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อตรวจรับงานได้
 • สามารถดูใบงานซ่อม หรือเปิดใบแจ้งซ่อมจาก Dashboard ของ PM ที่ไม่ผ่านได้
 • สามารถมอบหมายงานซ่อม ให้ช่างรับผิดชอบมากกว่า 1 คนได้
 • เพิ่มการค้นหาอุปกรณ์แบบใหม่
 • แก้ไข bugs และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น

v 6.3.0

 • เพิ่มหน้า Profile สามารถอัพโหลดรูปโปรไฟล์ได้แล้วครับ
 • ปรับปรุงหน้า Home ใหม่ เพิ่มการแสดงข้อความแจ้งเตือน (เฉพาะงานซ่อม) สามารถคลิกไปดูใบงานซ่อมได้
 • ทุกคนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนงานซ่อม สามารถคอมเม้นใบงานซ่อม เพื่อพูดคุยกับช่างได้

v 6.1.2

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

v 6.1.1

 • แก้ไขข้อผิดพลาดบางส่วน

v 6.1.0

 • ปรับปรุงการแจ้งซ่อม สามารถระบุประเภทใบงานซ่อม และ Product Lot No ได้
 • ปรับปรุงการส่งซ่อมภายนอกให้มีการอนุมัติ
 • ปรับปรุงการบันทึกใบงาน PM/AM ให้มีการบันทึกเวลาที่เริ่มทำ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของแอพ และปรับปรุงให้รองรับ Swift 4.2

v 6.0.0

 • ปรับปรุงเมนูติดตามและประเมินงานซ่อม เพิ่มการแสดงอาการเสีย และเพิ่มปุ่มดูรูปภาพก่อนซ่อม/หลังซ่อม
 • เพิ่มเมนูใหม่ “แจ้งปัญหาการใช้งาน” และ “การแก้ปัญหาเบื้องต้น”
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดในเดือน มค ที่ทำให้แอพเด้งจำนวน 7 จุด
 • ปรับปรุงการบันทึกล็อกของแอพ เมื่อแอพเด้งทางทีมจะมีข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

v 5.4.1

 • ซ่อนเมน “มอบหมายงาน PM” ในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์
 • แสดง “หมายเหตุ” ซึ่งเป็นชื่อเครื่องจักรที่ผู้ใช้กำหนดเอง ในเมนูงาน PM/AM ของฉัน
 • แก้คำภาษา English ที่ผิดในหน้าประเมินผลงานซ่อม
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของแอพ ตอนแสดงข้อมูล PM ประเภท Template
 • ปรับปรุงการเก็บบันทึกข้อมูลเมื่อแอพเกิดข้อผิดพลาด เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

v 5.4.0

 • การเปิดใบแจ้งซ่อม สามารถกำหนดให้ต้องผ่านการอนุมัติของหัวหน้าฝ่ายได้แล้วนะคะ ช่วยให้งานถูกคัดกรองก่อนที่จะส่งมาถึงฝ่ายวิศวะคะ
 • ใบงาน PM สามารถมอบหมายผ่านมือถือได้เลยนะคะ
 • พี่ๆ วิศวะทุกคน สามรถเซ็นใบ PM แนบตอนบันทึกใบงานได้เลยคะ หรือจะให้ฝ่ายผลิตเป็นคนเซ็นต์ หรือ QC เซ็นต์ก็ได้นะคะ
 • เมนู Dashboard เพิ่มการแสดงชื่อผู้ที่ทำใบ PM นั้นๆ ด้วยคะ
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมส่งอุปกรณ์ไปสอบเทียบ.. ตอนนี้ระบบเปิดให้ผูกชื่อบริษัทผู้สอบเทียบกับอุปกรณ์วัดที่ต้องสอบเทียบภายนอกได้เลยคะ ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้สอบเทียบโดยตรงพร้อมกับแนบเลขที่ใบ PM และไฟล์ PO เลยคะ (ตั้งค่าใบ PO บนเว็บนะคะ)

v 5.3.1

 • แก้ไขบั๊กของแอพ อัพเดตโดยด่วนเลยคะ

v 5.3.0

 • ปรับปรุงหน้างานคงค้าง แยกจำนวนงานของงานซ่อมเอง กับงานที่ซ่อมโดยวิศวกรออกจากกัน
 • ปรับปรุงการเบิกอุปกรณ์ ให้สามารถเลือกเหตุผลในการเบิกได้จากลิสที่กำหนดไว้ได้
 • เพิ่มเมนูใหม่ “เบิกอะไหล่ / สารเคมี” เพื่อให้สามารถตัดสต็อกได้โดยตรงเลย

v 5.2.0

ปรับปรุงหน้าประเมินงานซ่อมให้สามารถประเมินเรื่องความสะอาด และสิ่งต่างๆ ได้ตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเซ็นกำกับการประเมินผลนั้นได้

ปรับปรุงหน้า PM/AM ให้รองรับการแสดงใบงาน PM ที่เป็นแบบปักหมุด คือ ไม่ระบุวันที่เริ่มทำ และไม่ระบุความถี่ในการทำ เหมาะสำหรับใบตรวจเช็คยานพาหนะ หรือเครื่องจักรที่ไม่มีรอบการตรวจสอบที่แน่ชัด

v 5.1.0

 • เมนูใหม่ PM/AM ของฉัน ซึ่งต้องไปตั้งค่าการมอบหมายงาน PM อัตโนมัติเสียก่อน
 • เพิ่มการแสดงคอมเม้นล่าสุดของงานซ่อมในเมนูงานคงค้าง
 • เพิ่มการแสดงรหัสอะไหล่ ตอนที่เบิกอะไหล่ และสามารถค้นหาอะไหล่ด้วยรหัสได้

v 5.0.1

 • แก้ไขข้อผิดพลาดตรงการเลือกสถานะของเครื่องจักร กับสถานะของไลน์ผลิต
 • แก้ไขการเปิดใบแจ้งซ่อม กรณีที่เปิดใบเมื่อมีการทำ PM แล้วมีบางรายการไม่ผ่าน