fbpx

ข่าวสารใหม่ๆ

++ สุดพิเศษ สำหรับลูกค้า Premium เท่านั้น ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

++ บทความ ++

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่าา

ประวัติการอัพเดต

v 10.2

17 ก.ค. 2023

.:: เว็บ ::.

 • หน้าประวัติงาน PM : เพิ่มให้ระบุอะไหล่แบบไม่มีใบเบิกตัดสต๊อก

.:: มือถือ ::.

 • หน้างานคงค้าง : PM | AM แบ่งประเภทตามใบงาน และตามรายชื่อ (กดแจ้งเตือนได้)

.:: Improvement ::.

.:: เว็บ ::.

 • ลงทะเบียนเครื่องจักรแบบใหม่
 • ประวัติงานซ่อมแบบใหม่ สามารถบันทึกคอลัมภ์ที่ต้องการเห็นรายบุคคลได้
 • ประวัติงานซ่อม -> Download Excel ประวัติงานซ่อมได้ทั้งหมดในช่วงที่เลือก
 • ปรับขนาด Icon หน้าเว็บ

.:: มือถือ ::.

 • หน้าข้อมูลเครื่องจักรแบบใหม่

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 10.1

16 พ.ค. 2023

.:: เว็บ ::.

 • เมนูแจ้งซ่อม : ปรับ UI ใหม่
 • หน้าหลัก : เปลี่ยนไอคอนเมนู Sidebar ใหม่ทั้งหมด
 • หน้าหลัก : เปลี่ยนปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านและออกจากระบบ
 • ปฏิทินวันหยุด : เปลี่ยนปุ่มเปิด-ปิด แบบใหม่
 • เมนูปฏิทิน PM แบบเก่า : แก้ให้ Filter ด้วยสถานะข้ามงานได้แล้ว

.:: มือถือ ::.

 • เมนูแจกงาน PM : Filter ตามแผนกของเครื่องจักรได้
 • เมนูประเมิน PM เพิ่มฟิลเตอร์
 • เมนูประเมิน PM เพิ่มประเมินได้หลายใบ
 • ปิดงาน PM : เพิ่มให้ระบุอะไหล่แบบไม่มีใบเบิกตัดสต๊อก

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 10.0

03 มี.ค. 2023

.:: เว็บ ::.

 • ปักแผนแบบระบุวันที่ แบบมากกว่า 1 เดือน จะ 2 3 4 5 เดือนก็ได้
 • เพิ่ม Filter หน้าแผน

.:: มือถือ ::.

 • บันทึกรายการอะไหล่
 • ช่างที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดสามารถปิดงานซ่อมได้
 • OFFLINE MODE งาน PM ของฉัน

.:: Improvement ::.

 • WEB : ปรับเมนู Setting UI แบบใหม่
 • Mobile : ปรับหน้า  HOME แบบใหม่
 • Mobile :  หน้าสรุปมอบหมายงานซ่อม เปลี่ยนข้อความจาก “สมาชิก” เป็น “ผู้ที่สามารถ “รับงาน/ปิดงาน” ใบนี้”

.:: Fix Bug ::.

 • [Android] แก้ไขดูคู่มือหน้างานซ่อมของฉันไม่ได้
 • [Android] แก้ไขจำนวนการแสดงความคิดเห็นไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.7

13 ธ.ค. 2022

.:: เว็บ ::.

 • ซ่อนราคาอะไหล่ในใบงานซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • ซ่อนราคาอะไหล่ในใบงาน PM/AM ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • ตั้งค่าสีปฏิทิน PM/AM
 • ปรับสีปฎิทินตามที่ตั้งค่า #หน้าปฏิทินแบบเก่า
 • ปรับสีปฎิทินตามที่ตั้งค่า #ปฏิทินแบบใหม่
 • เพิ่มแสดง Min-Max หน้าประวัติเบิกและสต็อกอะไหล่
 • รายงานการเบิกจ่ายอะไหล่ทั้งหมด

.:: มือถือ ::.

 • แสดงวันหมดอายุประกันเครื่องจักร ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • แจ้งเตือนกรณีเครื่องจักรถูกยกเลิก
 • หน้าแจ้งซ่อม: เลือกกลุ่ม master ของอาการเสียตอนแจ้งซ่อม หรือ freetext ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • เบิกอะไหล่ PM แบบงานซ่อม 
 • สแกน QR Code จ่ายของ ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • เปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนหน้าเข้าสู่ระบบ #เมื่อเข้าแอปไม่ได้

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.6

08 ส.ค. 2022

.:: เว็บ ::.

 • หน้า เช็คชีท/สร้างแผน:  ตรงประเภทจุดตรวจสอบ เพิ่มปุ่ม N/A 
 • จัดกลุ่มการตั้งค่า ระบบอะไหล่ รูปแบบใหม่!
 • เพิ่มการแสดง MAX-MIN ของอะไหล่

.:: มือถือ ::.

 • หน้าจอปิดงาน PM/AM  แสดง ปุ่ม N/A บนมือถือ
 • เปลี่ยน UI หน้าประวัติการสอบเทียบ
 • Vote Requirement Come Back !!  ***เฉพาะลูกค้า Premium

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.5

11 ก.ค. 2022

.:: เว็บ ::.

 • หน้ารายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ :ดาวน์โหลด QR Code ตามสถานที่ตั้ง
 • ประวัติงานซ่อม : เพิ่มคอลัมน์ความคืบหน้าล่าสุด
 • ประวัติงานซ่อม : เพิ่มคอลัมน์ความคืบหน้าล่าสุด
 • รายละเอียดคงเหลือ : เพิ่มคอลัมน์ซัพพลายเออร์
 • ประวัติงาน PM : เพิ่มให้เลือกประเภทใบงาน,เลือกช่วงวันที่บันทึกงานได้มากกว่า 3 เดือน
 • เมนูมอบงานอัตโนมัติตามอุปกรณ์/เครื่องจักร เพิ่มคอลัมน์ QR Code, ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
 • เมนูรายชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์ : เพิ่ม, ดู, แก้ไข รูปเครื่องจักรบนเว็บได้แล้ว

.:: มือถือ ::.

 • หน้าปิดงาน PM : เพิ่ม ข้าม/เลื่อนแผน PM ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • เพิ่มการแสดงเหตุผลการตีกลับงานซ่อม

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.4

12 มิ.ย. 2022

.:: เว็บ ::.

 • สร้างแผน  PM/AM: สามารถระบุความถี่หลายวันในสัปดาห์ได้
 • สร้าง Item Check sheet : ระบุเลขหน้า Item ให้อัตโนมัติได้แล้ว
 • ใบงานซ่อมแสดง ความคิดเห็น

.:: มือถือ ::.

 • เพิ่ม Note สำหรับเครื่องจักร ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • งานซ่อม : เลือกรูปจากอัลบั้มทีละหลายรูป 
 • เปลี่ยนภาษาบนแอป
 • Self Purchase

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.3

09 พ.ค. 2022

.:: เว็บ ::.

 • เบิกอะไหล่บนเว็บ เพิ่มให้มีช่องกรอกวันที่กรอก
 •  Add-ON สามารถแนบใบ Service งาน PM/AM ในหน้าเว็บ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หน้าสร้างเช็คชีท: สามารถลบรูปในรายการจุดตรวจสอบได้
 • หน้าประวัติงานซ่อม > แก้ไขปิดงานซ่อม :สามารถการแก้ไข QR code ได้ ***เฉพาะลูกค้า Premium

.:: มือถือ ::.

 • ปรับ UI หน้ารายละเอียดงาน PM/AM

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.2

07 เม.ย. 2022

.:: เว็บ ::.

 • สามารถสร้างเช็คชีทใหม่ด้วยวิธีสร้างจากใบเดิมได้
 • แก้ไขรูปแบบความถี่
 • ปิดแผนทีละหลายแผน
 • เปิดแผนทีละหลายแผน
 • ปฏิทินแบบเก่าเห็นหมุดวันหยุดแล้ว
 • ปฏิทินแบบใหม่เห็นหมุดวันหยุดแล้ว
 • มอบหมายงานอัตโนมัติ (ตามเช็คชีท)
 • มอบหมายงานอัตโนมัติ (ตามแผน)

.:: มือถือ ::.

 • เพิ่มนับถอยหลังหมดอายุ สำหรับ Freemium
 • เพิ่มการเก็บ Latitude/ Longitude เมื่อแจ้งซ่อม
 • เมนูแจกงานซ่อม : เพิ่มการแสดงอาการเสียหลังจากแจกงานแล้ว
 • เมนูแจกงานซ่อม : เพิ่มชื่อเครื่องจักร หลังจากแจกงานแล้ว
 • เมนูค้นหา : เพิ่มค้นหาแบบ Barcode
 • เพิ่ม มีปัญหาในการเข้าสู่ระบบหรือไม่? ในหน้าเข้าสู่ระบบ

Android : Improvement & Fixed

 • Improve : แก้ไขหน้าติดตามงานซ่อม เมื่อกดเข้าไปดูแล้วออกมาใหม่ ถ้าไม่มีแอคชั่น ไม่ต้องรีเฟรช
 • Improve : เมื่อสลับหน้าระหว่างแจ้งซ่อมกับเปิดใบข้อเสนอแนะ ไม่ต้องเคลียร์ข้อมูล
 • Improve : ปรับรูปแบบการเลือกรูปหรือถ่ายรูปตอนเปิดงานข้อเสนอแนะ
 • Improve : อัพเดทไฟล์ภาษาเวียดนาม
 • Fixed : แก้ไขเมื่ออนุมัติหรือปฏิเสธงานข้อเสนอแนะเรียบร้อยการ์ดไม่หาย
 • Fixed : แก้ไข Dashboard บนแอพแสดงผลไม่ถูกต้องหลังจากเปิดงาน PM แต่พอปิดหน้าต่าง dashboard เป็นของงานซ่อม

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.1

02 มี.ค. 2022

.:: เว็บ ::.

 • เมนูรายชื่ออะไหล่: แสดงรูปภาพของอะไหล่และอุปกรณ์
 • ประวัติงานซ่อม: มีให้ค้นหาด้วยวันที่เบิกอะไหล่
 • ประวัติงานซ่อม: แยกคอลัมน์ค่าใช้จ่ายแตกย่อย
 • ประวัติอะไหล่: มีให้ค้นหาด้วยวันที่เบิกอะไหล่
 • ประวัติอะไหล่: แสดงคอลัมน์แผนก

.:: มือถือ ::.

 • หน้าการค้นหาแบบใหม่  

Android : Kaizen & Improvement

 • Improve : แก้ไขเวลาดูรูปแล้วไม่ต้องเลื่อนเปลี่ยนอัตโนมัติ
 • Improve : แก้ไขเมื่อได้รับแจ้งเตือนข้อมูลไม่บันทึกในเมนูแจ้งเตือน

iOS : Kaizen & Improvement

 • Improve : แก้ไข Popup กรอกข้อมูลหน้าเปิดใบเสนอแนะ
 • Improve : แก้ไข UI หน้าคืนซากอะไหล่ ให้แสดงความสูงของ Item ได้ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 9.0

02 ก.พ. 2022

.:: เว็บ ::.

 • เมนูรายชื่อเครื่องจักร / อุปกรณ์ > เพิ่มผู้รับผิดชอบ : สามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบเครื่องจักรได้หลายคน
 • เมนูประวัติเบิกอะไหล่ : เพิ่มแสดงแผนกเครื่องจักร

.:: มือถือ ::.

 • เมนูแจกงานซ่อม : เพิ่มการระบุวันที่คาดว่าจะเสร็จ  

Android : Kaizen & Improvement

 • BUG : แก้ไขการแสดงผล เมื่อขยายตัวอักษรแล้วแสดงผิดพลาด หน้ารีวิวผลสอบเทียบ

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.9

06 ม.ค. 2022

.:: เว็บ ::.

 • เมนูรายชื่ออะไหล่ : สามารถดาวน์โหลด QR Code ได้
 • เมนูติดตามงานสอบเทียบ : เพิ่ม Filter รูปแบบ และการแสดงผล ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เมนูปฏิทินสอบเทียบ : เลื่อนแผนสอบเทียบของอุปกรณ์ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

.:: มือถือ ::.

 • เพิ่ม Filter สำหรับงานอะไหล่ทั้งหมด
 • หน้าสถานะเครื่องจักร : เพิ่มชื่อและรูปภาพเครื่องจักร
 • SelfCheck : เพิ่มการบังคับถ่ายรูป ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • งานสอบเทียบของฉัน : เพิ่มการแนบรูป ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • รีวิวผลสอบเทียบ : แสดงรูปภาพ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • รีวิวผลสอบเทียบ : สามารถแจ้งซ่อมได้ครั้งเดียว ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Android : Kaizen & Improvement

 • Improve : เพิ่มข้อความแจ้งเตือนสำหรับกรณี Connection Timeout
 • Improve : เพิ่มการใส่เหตุผลกรณียกเลิกเครื่องจักร
 • Improve : หน้าบันทึกผลเช็คชีท แก้ไขจำนวนตัวอักษรที่กรอกได้ในช่องหมายเหตุจาก 200 เป็น 1000 ตัวอักษร
 • Improve : เพิ่ม In – App Review
 • Bug : แก้ไขเวลากด BOM ต้องกด 2 ครั้งถึงจะแสดงข้อมูล
 • Bug : เมื่อตั้งค่าตัวอักษรของโทรศัพท์เป็นขนาดใหญ่สุด ช่องค้นหามองไม่เห็นตัวอักษร

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.8

03 ธ.ค. 2021

.:: เว็บ ::.

 • เมนู ยืม & คืน: เพิ่มการแสดงเวลา วันที่ยืมและวันที่คืน
 • รูปแบบใหม่: ตั้งค่าแบบใหม่ (ระบบ PM)
 • รูปแบบใหม่: ตั้งค่าแบบใหม่ (ระบบสอบเทียบ)
 •  เมนูรายชื่ออะไหล่: เพิ่มไลน์การผลิต,ยี่ห้อ
 • เมนูรายชื่ออะไหล่: เพิ่มปุ่มยกเลิกการใช้งานอะไหล่
 • เพิ่มอะไหล่เข้าคลัง: แสดงเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ถูกยกเลิก
 • สร้างเช็คชีท: แสดงเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ถูกยกเลิก
 • เมนูสต็อกอะไหล่: เพิ่ม filter และ column ยี่ห้อ, ไลน์การผลิต
 • เพิ่มอะไหล่เข้าคลัง: เพิ่ม colนmn ข้อมูล ยี่ห้อ, ไลน์การผลิต
 • เมนูประวัติงานซ่อม: ประวัติงานซ่อม : เพิ่มปุ่มความคืบหน้า, วันที่เสร็จ
 • เมนูประวัติงานซ่อม: ใบงานซ่อม : เพิ่มแผนกของเครื่องจักร
 • เมนูประวัติงาน PM: ใบ PM เพิ่ม Selfcheck ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เมนูประวัติงานซ่อม: ใบงานซ่อม เพิ่ม Selfcheck ***เฉพาะลูกค้า Premium 

.:: มือถือ ::.

 • ปรับ UI ที่เกี่ยวข้องกับอะไหล่ทั้งหมด
 • เพิ่มการกดดูไฟล์ MSDS ของอะไหล่
 • เมนูแจกงาน PM/AM: ค้นหา และสแกน QR Code
 • เพิ่ม UI การค้นหา และสแกน QR Code ของงานซ่อม
 • เพิ่มค่า MPE สำหรับงานสอบเทียบแบบ Electronic Balance
 • SelfCheck สามารถ Dynamic ปุ่ม  ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เบิกอะไหล่ตรง ตัดข้าม PO  (เหมือนงานซ่อม) ***เฉพาะลูกค้า Premium 

Android Kaizen & Improvement

 • Improve : เพิ่มการซูมรูปสำหรับเช็คลิสต์ PM/AM
 • Improve : แก้ไข UI งานซ่อมบางส่วน
 • Improve : แก้ไข UI Loading
 • Improve : แก้ไข UI บางส่วน
 • Improve : แก้ไขการกดปุ่มย้อนกลับบนโทรศัพท์แล้ว UI แสดงผลผิดพลาด
 • Improve : แก้ไข Unit Name ของอะไหล่ แสดงผลผิดพลาด
 • Bug : แก้ไข Noti สำหรับงานคงค้าง
 • Crashlythic : แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ Log

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.7

09 .. 2021

.:: เว็บ ::.

 • งานสอบเทียบ ยกเลิกการใช้ Batchjob ปักหมุด แก้ให้ระบบปักหมุดทันที
 • เมนูคืนเครื่องมือ และประวัติงานยืมคืน เพิ่ม column ชื่อเครื่องจักร /อุปกรณ์
 • เพิ่มเมนูปฏิทินแบบใหม่
 • ใบ PM/AM แบบเต็ม : เพิ่มผู้มอบงาน มาตรฐานและวิธีการตรวจสอบ
 • ประวัติงานซ่อม : เพิ่มคอลัมภ์แผนกของเครื่องจักร
 • หน้าสร้างเช็คชีท เพิ่มการแสดงรูปที่ upload 
 • เพิ่มรายการอะไหล่และเพิ่มหน่วยในหน้าสต็อกอะไหล่
 • เพิ่มอะไหล่เข้าคลังและเพิ่มหน่วยในหน้ารายชื่ออะไหล่” 

Kaizen & Improvement

 • Improve : ปรับปรุงช่องโหว่ทาง Security ในบางจุด
 • Improve : ปรับเงื่อนไขในการ generate auto report ของงาน PM
 • Improve : ปรับไม่ให้ส่งเมล auto report ให้ลูกค้าที่หมดอายุแล้ว
 • Improve : ปฏิทินวันหยุด PM/AM จากหน้าสร้างแผน เป็นเมนูใหม่

.:: มือถือ ::.

Android : Kaizen & Improvement

 • Kaizen : เปลี่ยนคำของงานซ่อมแท็กขาวในส่วนของงานคงค้างให้เข้าใจมากขึ้น
 • Improve : เปลี่ยนคำของสถานะการเบิกอะไหล่กรณีเบิกอะไหล่และไม่ได้รับก่อนปิดงานให้เข้าใจมากขึ้น
 • Improve : เปลี่ยนคำในหน้าเซ็นต์ลายเซ็นต์เป็นคำว่าลงชื่อ
 • Improve : เปลี่ยนชื่อเมนูจากแจกงาน PM” เป็นแจกงาน PM/AM”
 • Improve : เพิ่มปุ่มสำหรับเลือกแสดงงาน PM หรือ AM ในหน้าแจกงาน PM/AM
 • Improve : เพิ่มป๊อปอัพการลบข้อมูลการปิดงานซ่อมของช่างคนก่อนกรณีตีกลับงานซ่อม
 • Improve : แก้ไข UI หน้าเปิดใบข้อเสนอแนะ
 • Improve : แก้ไขวิธีการอัพโหลดรูปของการเปิดใบข้อเสนอแนะ
 • Improve : แก้ไข UI งานซ่อมบางส่วน
 • Improve : แก้ไขบัคบางส่วน

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.6

06 ต.ค.  2021

.:: เว็บ ::.

 • เมนู เช็คชีท/สร้างแผน จุดตรวจสอบสามารถเลือกประเภทได้
 • เมนู ประวัติเบิกอะไหล่ / สารเคมี ประวัติเบิกอะไหล่แยกตาม PO ในสต็อค
 • เมนู สต็อกอะไหล่ เพิ่มการค้นหาซับพลายเออร์หน้าเพิ่มอะไหล่เข้าคลัง
 • เมนูใหม่ : สต็อกอะไหล่คืนซาก
 • เมนูแจ้งซ่อม ระบุสถานที่ในหน้าแจ้งซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เมนู ประวัติงานซ่อม >> ใบงานซ่อมแบบเต็ม >> ขอเบิก/ซื้อรายการอะไหล่ แสดง/เพิ่ม อนุมัติข้อมูลอะไหล่หน้าใบแจ้งซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เมนู แจ้งซ่อม การระบุระยะทางและเวลาการใช้งานในหน้าแจ้งซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium 

.:: มือถือ ::.

 • เมนูอนุมัติ แสดงสถานที่ในหน้ารออนุมัติอะไหล่
 • เมนูแจกงานซ่อม >> มอบหมายงาน แก้ไขการเลือกจำนวนคนในขั้นตอนแจกงานซ่อม
 • เมนู งาน PM/AMของฉัน การแสดงข้อมูลระยะทางหรือเวลาการใช้งานในหน้าทำ PM
 • เมนูแจ้งซ่อม ระบุสถานที่ในหน้าแจ้งซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เพิ่มแถบใหม่>> เมนูอนุมัติ การอนุมัติขอเบิกอะไหล่ประเภทอื่นๆ ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เมนูแจ้งซ่อม การระบุระยะทางและเวลาการใช้งานในหน้าแจ้งซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.5

06   ก.ย.  2021

.:: เว็บ ::.

 • เมนูประวัติงาน PM : กรณี PM ไม่ผ่าน สามารถเปิดใบแจ้งซ่อมได้มากกว่า 1 ใบ
 • เมนูเช็คชีท/สร้างแผน > เช็คชีท  : สามารถแนบรูป checksheet ราย item
 • เมนู : แจกงานซ่อม : เพิ่มปุ่มความคืบหน้า/วันที่คาดว่าจะเสร็จ

.:: มือถือ ::.

 • เมนูใหม่ : ตรวจสอบยอดคงเหลือของอะไหล่
 • กรณี PM ไม่ผ่าน สามารถเปิดใบแจ้งซ่อมได้มากกว่า 1 ใบ
 • แสดงรูป checksheet ราย item
 • เพิ่มการค้นหา (เมนู : รอประเมิน PM, เมนูคงค้าง : PM วันนี้, เมนูคงค้าง : PM เลยกำหนด)
 • Selfcheck ก่อน-หลังปฏิบัติงาน (งานซ่อม -PM) : แนบรูป, custom Item, custom คำในปุ่ม action) ***เฉพาะลูกค้า Premium 

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.4

09   ส.ค.  2021

.:: เว็บ ::.

 • หน้าประวัติงานซ่อม Filter ตามสถานะใบงาน
 • หน้าเช็คชีท/ สร้างแผน แสดงข้อมูลการแก้ไข
 • หน้ายืม & คืนเครื่องมือ เพิ่มประวัติยืมคืน
 • ปฏิทินวันหยุด เพิ่มการแสดงผล สร้างโดย  วันที่สร้าง วันที่แก้ไข
 • ประวัติ PM เพิ่มข้อมูลการเบิกอะไหล่
 • หน้าปฏิทินงาน เพิ่มการค้นหาแบบ Multiple Select

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.3

12   ก.ค.  2021

.:: มือถือ ::.

 • ปรับปรุงหน้าเข้าสู่ระบบรูปแบบบใหม่
 • ปรับเมนูแบบใหม่

Fix Bug

Android

 • หน้าแจ้งเตือนไม่หายกรณีที่กด ออกจากระบบ
 • หน้าแจ้งซ่อม กรณีบังคับแนบรูป หากไม่ได้เลือกรูปแต่กดบันทึก ต้องกดบันทึกไม่ได้ แสดงแจ้งเตือน กรุณาแนบรูปแจ้งซ่อม

iOS

 • แก้ไข Wording “นาที” เป็นภาษาอังกฤษ

.:: เว็บ ::.

 • ปรับปรุงหน้าเข้าสู่ระบบรูปแบบบใหม่
 • ปรับเมนูแบบใหม่
 • อนุมัติ revision เช็คชีทมีแจ้งเตือน ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หน้าแก้ไขเครื่องจักรเพิ่มตัวกรอง
 • Download PM/AM Template ***เฉพาะลูกค้า Premium 
 • เพิ่ม Filter สถานที่ตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักร
 • หน้าประวัติเบิกอะไหล่/สารเคมี เพิ่มการแสดงผลซัพพลายเออร์,ยี่ห้อ และรายละเอียด
 • ตั้งค่ากำหนด สอบเทียบบน mobile (on-off feature) ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.2

16  มิ.ย.  2021

.:: มือถือ ::.

 • เพิ่มประเภทการแก้ไข แบบถาวร หรือ ชั่วคราว [หน้าปิดงานซ่อม] ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • เพิ่มช่องให้ฝ่ายคลัง ระบุ “คืนซาก/ไม่คืนซาก” ก่อนที่จะอนุมัติอะไหล่

Improve

Android

 • บันทึกงาน PM: ค่าวัดสามารถกรอกค่าติดลบ (-) ได้
 • เมนูรออนุมัติ : ตรงแถบด้านล่าง แสดงเลขตามจำนวนงาน 
 • ปิดงานซ่อม: คะแนนพึงพอใจ ดาวแสดงไม่ครบ แสดงเป็นครึ่งๆกลางๆ ⭐️ 🌟 (เฉพาะกรณีที่กำหนดคะแนนต่ำกว่า 5 ดาว)
 • [ถ่ายรูป] ก่อนแจ้งซ่อม ปิดงาน และส่งซ่อมภายนอก ใส่รูปได้เพียง 5 รูป ไม่เป็นไปตามที่เปิดหรือบังคับให้ถ่ายรูป
 • สามารถกดซูมรูป ในใบงานของ full detail ได้แล้ว
 • PM ค่าที่คาดหวัง  ตัวหนังสือ ควรจะอยู่ในบรรทัดเดียวกัน
 • อนุมัติส่งซ่อมภายนอก  หากยังไม่อนุมัติทั้ง 2 ขา จะต้องกดปุ่มปิดงานไม่ได้ 
 • แอนดรอย เวอร์ชั่น 10 ,11 งาน PM เลือกรูปจากอัลบั้มไม่ได้ 
 • ย้ายตำแหน่ง เวอร์ชัน ให้อยู่ข้างบนของแถบเมนู
 • ปรับแก้หัวข้อความคืบหน้า หน้าปิดงานซ่อม

IOS

 • บันทึกงาน PM: ค่าวัดสามารถกรอกค่าติดลบ (-) ได้
 • อนุมัติส่งซ่อมภายนอก  หากยังไม่อนุมัติทั้ง 2 ขา จะต้องกดปุ่มปิดงานไม่ได้ 
 • หน้าประวัติงานซ่อม กดปุ่ม > (ถัดไป) จะต้องกดไม่ได้
 • แจ้งซ่อม แท็กขาว เมื่อไม่มีเลขที่ใบแจ้งซ่อม กดส่งซ่อมภายนอก แอปจะต้องใช้งานได้ตามเป็นปกติ
 • กรอกรหัสผ่าน เมื่อมีเว้นวรรค จะต้องกดบันทึกได้ 
 • Tutorial  (วิธีการใช้งาน) กดแล้วไม่แสดงข้อมูล
 • ซ่อน/แสดง ปุ่มรูปภาพหน้า Checksheet

.:: เว็บ ::.

 • Import PM/AM ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • หน้ารายชื่อผู้ใช้งาน ระบุสถานที่ของผู้ใช้งานได้ ***เฉพาะลูกค้า Premium ประเภทบริการ
 • เพิ่มสิทธิ “เห็นเฉพาะทรัพย์สินในพื้นที่ของตัวเอง” ***เฉพาะลูกค้า Premium ประเภทบริการ
 • บังคับกรอกลายเซ็นต์สําหรับงานซ่อม (ติดตามงานซ่อม,ปิดงานงานซ่อม) ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • ช่างสามารถระบุเวลาคาดว่าจะเสร็จผ่านหน้าเว็บได้
 • ความคืบหน้า สามารถคอมเมนต์ผ่านเว็บได้
 • ความถี่สามารถเลือกแบบ 2 ครั้งต่อสัปดาห์หรือระบุวันที่ของเดือนได้
 • สอบเทียบดาวน์โหลด Template รายปี
 • อะไหล่รายละเอียดคงเหลือ
 • หน้ารายชื่ออุปกรณ์/เครื่องจักร เพิ่ม Related Machine (อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.1

06  พ.ค.  2021

.:: เว็บ ::.

 • ไกด์ไลน์แนะนำ Freemium
 • Flow การอนุมัติเช็คชีท ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • หน้าประวัติงาน PM: แสดงไฟล์ทำ PM/AM ภายนอก ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ประเมินงานซ่อม Custom ได้สูงสุด 8 รายการ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • EWO Analysis ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เพิ่มผู้ติดต่อของ Supplier ได้หลายคน
 • เพิ่มชื่อและหน่วยวัดของค่าวัด : PM Graph

Improve

 • audit trail ถ้าไม่เปิด จะต้องไม่ต้องแสดง popup กรอกเหตุผล 
 • แก้ไข Valid Date ได้ตั้งแต่ตอนสร้างเช็คชีท

.:: มือถือ ::.

 • บังคับกรอกลายเซ็นที่เมนูประเมินงานซ่อม /PM ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • งานซ่อมภายนอก เพิ่มปุ่มรับของ และกรอกเหตุผล หลังจากซ่อมภายนอกเสร็จแล้ว ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • แนบไฟล์ทำ PM ภายนอกได้ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • บังคับกรอกประเภทใบงานซ่อมที่ไม่ใช่ทั่วไป ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • PM : ถ่ายรูปเท่านั้น ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • ประเมินงานซ่อม Custom ได้สูงสุด 8 รายการ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • อนุมัติเบิกอะไหล่ตรงแบบงานซ่อม ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • ข้อมูลเครื่องจักร เพิ่มวันที่เริ่มสัญญา, วันที่หมดสัญญา, Custom Field **วันที่ซื้อสามารถเลือกล่วงหน้าได้
 • เพิ่มข้อมูล Asset No. ในหน้า ข้อมูลเครื่องจักร
 • แสดงตัวเลขของจำนวนของที่เบิกในใบรับอะไหล่ / location เครื่องจักร
 • การซ่อมภายนอกให้มีการใส่รายละเอียดก่อนกดส่งซ่อมภายนอก ref 3 ช่อง (freetext 3 ช่อง)
 • แสดงชื่อค่าวัด และ หน่วยของค่าวัด หน้าบันทึกงาน PM

Improve

Android

 • on/off audit trail ถ้าไม่เปิดไม่ต้องแสดง popup กรอกเหตุผล 
 • Fix bug หน้าแสดงข้อมูล BOM
 • แก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดของแอพ ตามที่ google กำหนดมาใน android version 11
 • หน้างานคงค้าง PM เพิ่มการแสดง Location
 • แก้ไขงานแสดงซ้ำซ้อนตอนเปลี่ยนแท็บ เมื่อเข้าไปหน้าสแกน QR Code แล้วเลือกเครื่องจักร
 • แก้ไขกรณีค้นหาชื่อประเภทใบงาน มีประเภทใบงานชื่อซ้ำกัน ในหน้าเปลี่ยนประเภทใบงาน
 • แก้ไขติดตามงานซ่อม ตรงจำนวน เสร็จภายใน….วัน แสดงไม่ถูกต้อง
 • แก้ไขหน้ามอบหมายงานซ่อม ประเภทใบงานแสดงไม่ถูกต้อง กรณีที่ทำการเปลี่ยนประเภทใบงานของงานที่มอบหมายเรียบร้อยแล้ว
 • แก้ไขหน้าใบรับอะไหล่ ปุ่มได้รับทั้งหมดบังสถานที่ กรณีรับอะไหล่มากกว่า 11 อัน
 • แก้ไขหน้าใบรับอะไหล่ เวลากดปุ่มได้รับทั้งหมด ให้ขึ้นป๊อบอัพยืนยัน

iOS

 • หน้างานคงค้าง PM เพิ่มการแสดง Location
 • เพิ่ม config ให้เลือกรูปถ่ายได้
 • แอปแครชเมื่อไม่มีเลขที่ใบแจ้งซ่อมหน้า On Process
 • เว็บไม่แสดงถ้ามี Space bar

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 8.0

08  เม.ย.  2021

.:: เว็บ ::.

 • ระบบ Audit Trail : 3.2 – Add/Edit/Delete ข้อมูลรายชื่อเช็คชีท (ผูกแผนไว้ใช้กับ PM Plan)  ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ระบบ Audit Trail : 3.3 – Add/Edit/Delete ข้อมูล PM Plan  ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ระบบ Audit Trail : 3.6 – Add/Edit ประวัติสอบเทียบ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ระบบ Audit Trail : 3.7 มีหน้าจอ Audit Trail แสดงตาราง DateTime + Action ที่ผู้ใช้ได้ทำ active/ inactive user, permission, PM, Cal, checksheet  ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กำหนด Valid Date ได้ เพื่อให้แก้ไขฟอร์มแล้ว ยังไม่มีผลทันที แต่จะมีผลในวันที่ Valid Date
 • แก้ไขเช็คชีท แสดงเลขที่เอกสาร และเลข Revision No. และสามารถแก้ไขได้
 • การสร้างเช็คชีท สามารถกำหนดเกณฑ์ค่าวัดเพิ่มได้อีก 1 ค่า เพื่อจะได้เป็น Top & Bottom Treshole
 • ปรับปรุงหน้ากราฟ PM ให้แสดง Top/Bottom Treshole
 • ปรับปรุงเมนู กราฟค่าวัด เพิ่มปุ่ม “ดาวโหลด Excel” เพื่อดาวโหลดตารางข้อมูลออกมา
 • ปรับปรุงเมนู กราฟค่าวัด เพิ่มตัวเลือก รูปแบบรายงาน โดยสามารถเลือก “ข้อมูลวัดตามจริง”, “สรุปค่าเฉลี่ยรายวัน” โดยมี Summary สรุปค่าเฉลี่ยไว้ที่คอลัมภ์ขวาสุด
 • แนบ WI ของ check sheet เป็น Pdf & Jpeg
 • setting เพิ่มสิทธิ์ (การประเมินงาน PM ให้แสดงเฉพาะใบงานของแผนกตนเอง)
 • setting เพิ่มสิทธิการแจ้งเตือนค่าวัด ตามแผนกเช็ทชีท
 • เพิ่มสิทธิ “แก้ไขเช็คชีท / แผน PM&AM เฉพาะแผนกตัวเอง” (ต้องมีสิทธิเข้าถึงเมนูวางแผน PM) ก่อน
 • หน้าประวัติใบแจ้งซ่อมเพิ่ม filter ความเร่งด่วน
 • ข้อมูลเครื่องจักร เพิ่มวันที่เริ่มสัญญา, วันที่หมดสัญญา, Custom Field
 • เพิ่มการกรอก ‘เลข invoice’ ในเมนู เพิ่มอะไหล่เข้าคลัง (web)
 • เพิ่มช่อง Asset No. ในหน้ารายชื่ออุปกรณ์เครื่องจักร (web)
 • เพิ่มการแสดงโลโก้ของบริษัทในใบงานซ่อมแบบเต็มบนเว็บได้ และ Title ในใบงานสามารถพิมพ์ได้หลายบรรทัด
 • View/Print แบบฟอร์ม Checksheet เปล่าๆ ได้ (Plan Date มาคำนวนกับ Valid Date ว่าอยู่ช่วงไหน)
 • ใบเช็คชีทแบบเต็มบนเว็บ แสดงเลขที่เอกสาร และเลข Revision No. 
 • ผูกแผน PM Step 3 – เพิ่มการแสดงคอลัมภ์ “สถานที่ของเครื่องจักร” และ “ประเภทเครื่องจักร”
 • ผูกแผน PM Step 3 – เพิ่มการแสดงคอลัมภ์ “สถานที่ของเครื่องจักร” และ “ประเภทเครื่องจักร”
 • แก้ไขหน้าสร้าง PM เช็คชีทเพิ่มช่องระบุ ชื่อค่าวัด และหน่วยวัด (Estimated) + api บันทึกค่า Estimated ณ เวลานั้น
 • ประวัติ PM เพิ่มคอลัมภ์ Location ไว้หน้าชื่อเช็คชีท
 • ใบงาน PM แบบเต็ม เพิ่มการแสดง Location (เฉพาะลูกค้ากลุ่ม Service)

.:: มือถือ ::.

 • ใบงานซ่อมแบบเต็ม – คอมเม้นใบงานซ่อมด้วยภาพได้
 • ใบงานซ่อมแบบเต็ม – ปรับปรุงหน้าไทม์ไลน์งานซ่อม ให้แสดงการติดแท็กด้วย
 • กดดูไฟล์แนบ WI ของ check sheet เป็น Pdf & Jpeg

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 7.10.1

04  มี.ค.  2021

.:: เว็บ ::.

 • ใส่ Logo บริษัทของตัวเองได้ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • จัดการหน้า Feed ของตัวเองได้ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ระบบ Audit Trail ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • login failed เกิน 3 ครั้ง จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาที่กำหนด ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • Active/Inactive User และ ใส่เหตุผล : ผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งาน จะเข้าใช้งานบนเว็บไม่ได้ 
 • ใส่เหตุผลในการเพิ่ม/แก้ไข/ยกเลิกการใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องจักร
 • ใส่เหตุผลในการเพิ่ม/แก้ไข สิทธิ์การใช้งาน
 • ประวัติงาน PM/AM แสดงชื่อและวันที่ปิดงาน
 • ประวัติงานซ่อมแสดงชื่อและวันที่ปิดงาน
 • เมนูประวัติงานซ่อม : แสดงสถานะส่งซ่อมภายนอก
 • เมนูประวัติงานซ่อม : รายละเอียดการมอบงาน
 • set ค่าแจ้งเตือนงานซ่อม โดยส่งอีเมลแยกตามแผนกของเครื่องจักร
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน

.:: มือถือ ::.

 • แสดง Logo บริษัทของตัวเอง ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • แสดงหน้า Feed ของตัวเองได้ ***มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • login failed เกิน 3 ครั้ง จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาที่กำหนด ***เฉพาะลูกค้า Premium
 • Active/Inactive User และ ใส่เหตุผล : ผู้ใช้ที่ถูกระงับการใช้งาน
  จะเข้าใช้งานมือถือไม่ได้ 
 • แสดงประวัติงาน PM ในหน้าสแกน QR Code ของอุปกรณ์

หมายเหตุ: หากลูกค้าต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 7.9.0

04  ก.พ.  2021

.:: เว็บ ::.

 • ระบุระยะเวลาในการจัดซื้อ
 • รีเซ็ตรหัสผ่านพร้อมใส่เหตุผล
 • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแล้วอยากบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ อาทิเช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และสามารถกำหนดเงื่อนไขรหัสผ่านได้ **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**
 • Improve แก้ไขแผน PM/AM เพิ่มให้เลือกวันที่ปรับแผนได้เลย
 • เลขที่เอกสารควบคุม PM/AM อิงตามวันที่กำหนดตรวจของใบ PM/AM (แบบเดิมวันที่สร้างแผน)
 • เลขที่ใบแจ้งซ่อม ถ้าไม่แก้ไขรูปแบบฟอร์แมตจะไม่รีเลขแล้ว
 • PM/AM มอบหมายงานอัตโนมัติ ปรับความเร็วตรงดึงสถานที่ออกมา
 • ประวัติงานซ่อม เรียงตามวันแจ้งล่าสุด และแสดงแถว 50 แถว เป็น default

.:: มือถือ ::.

 • เพิ่มการค้นหางาน ในเมนูงานซ่อมของฉันและงาน PM/AM ของฉัน
 • ใส่เหตุผล เมื่อทำการเพิ่ม/แก้ไข อุปรณ์
 • [ปิดงานซ่อม] สามารถประเมินระดับความพึงพอใจได้  **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**
 • บังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้  สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแล้วอยากบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกๆ อาทิเช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี และสามารถกำหนดเงื่อนไขรหัสผ่านได้ **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**

หมายเหตุ: หากลูกค้า Premium ต้องการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Technical Support

v 7.8.0

07 ม.ค. 2021

.:: เว็บ ::.

 • เมนู :ใบแจ้งซ่อมเพิ่มคอลัมน์วันที่มอบกับประเภทใบงาน
 • ใบ PM/AM แบบเต็มแสดงข้อมูลเวลาที่คำนวนจากการ Pause
 • เมนู PM : กราฟ แสดงเส้น ค่าเฉลี่ย
 • หน้าใบแจ้งซ่อม (แบบเต็ม ) แสดงระยะเวลา Breakdown Time
 • หน้าใบแจ้งซ่อม (แบบเต็ม ) แสดงข้อมูลงานซ่อมในแต่ละช่วง **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**
 • ประวัติงานสอบเทียบ สามารถคลิกดูใบ Cert ของประวัติแต่ละครั้งได้
 • ลงทะเบียนเครื่องจักร ตรงแผนกและสถานที่ตั้ง (ใส่หมายเหตุบอกไว้ว่า ต้องไปเพิ่มที่เมนู ตั้งค่าพร้อมคลิป)
 • สามารถเลื่อนแผนที่เลยกำหนดได้ เฉพาะแผนที่มีความถี่ตั้งแต่ 30 วันขั้นไป

.:: มือถือ ::.

 • My PM/AM เลื่อนเดือนได้และเพิ่มการแสดงสถานที่ตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์
 • หยุด PM ชั่วคราวได้
 • บันทึกข้อมูลงานซ่อมในแต่ละช่วง **เฉพาะลูกค้า Premium เท่านั้น**

v 7.7.0

08 ธ.ค. 2020

.:: เว็บ ::.

 • ปฏิทิน PM เลือกดูข้อมูลตามวันที่ต้องการได้ (Vote)
 • ฟังก์ชันใหม่ :: Import Bom (** เฉพาะลูกค้า premium เท่านั้น **)
 • สต๊อกอะไหล่ เพิ่ม tab สรุปยอดคงเหลืออะไร พร้อมดาวน์โหลดเป็น excel
 • ใบงานซ่อมแบบเต็ม เลขทศนิยม 2 ตําแหน่ง และมี comma
 • หน้าประวัติเบิกอะไหล่ เพิ่มคอลัมภ์ “เหตุผลในการเบิก
 • สถานที่เก็บอะไหล่ : เพิ่ม “รหัสของสถานที่เก็บ”
 • เลื่อนแผน PM/AM ไม่สามารถเลื่อนแผนที่ผ่านมาแล้วได้
 • เพิ่ม check all ตรงเลือกช่างหน้า หน้า PM มอบงานอัตโนมัติ
 • มีปุ่ม check all ในหน้าประวัติงานซ่อม เพื่อเลือกสิ่งที่อยากเห็น/ไม่อยากเห็น
 • กำหนดสิทธิการเห็นอะไหล่ตามโซน และกำหนดฝ่ายสโตร์ของแต่ละโซน { Web }

.:: มือถือ ::.

 • ยกเลิกแผน PM/AM, แผนสอบเทียบอัติโนมัติ เมื่อเครื่องจักรถูกยกเลิกการใช้งาน
 • ในหน้า Machine Profile ระบบจะแสดง BOM ของเครื่องจักรประเภทนั้นว่ามีอะไหล่อะไรบ้าง
 • กดปฏิเสธใบงานซ่อม ที่ถูกมอบหมายไปแล้วได้ (ยกเว้นว่าช่างปิดงานแล้ว จะยกเลิกไม่ได้)
 • งานซ่อมของฉัน มีปุ่ม “รับทราบ” และเปลี่ยนชื่อปุ่ม “รับงาน” เป็น “เริ่มซ่อม”
 • เพิ่มหัวข้อ self check ในใบงานซ่อม (On/Off Feature)
 • เพิ่มการค้นหาในหน้ามอบหมายงานซ่อม
 • แก้ไข ปุ่มแจ้งซ่อมที่หน้า feed ให้เห็นชัดๆ
 • ปรับหน้าใบงาน PM/AM ให้เพิ่มการแสดงจำนวนใบงานซ่อมคงค้างของเครื่องจักรที่จะทำ PM/AM
 • ใบงาน PM เลือกภาพจากแกลอรี่ได้ เฉพาะภาพที่ถ่ายภายในวันนั้น

v 7.6.0

06 ต.ค.  2020

.:: มือถือ ::.

 • เมนู DASHBOARD เพิ่มการแสดงสถานที่ตั้งของเครื่องจักร , สามารถกดไปการ์ดใบงานซ่อมแบบเต็มได้
 • เมนูDASHBOARD PM/AM แก้ไขคำว่า “ยังไม่ถึง” เป็น “แผนงาน” และตัวเลขสามารถกดได้
 • อนุมัติอะไหล่ เพิ่มการแสดงเลขที่ใบงาน และรหัสอะไหล่
 • ปรับปรุงหน้า Machine Profile โดยเพิ่มแท็บ “ประวัติงานซ่อม” และกดไปการ์ดแบบเต็มได้
 • หน้าสรุปรายการอะไหล่ แสดงรูปภาพอะไหล่
 • ปรับปรุง หน้าแรก เพิ่ม Feed จัดหมวดหมู่ ข่าวสารล่าสุด, อัพเดตใหม่ๆ, วิธีการใช้งานและคำถามยอดฮิต
 • หน้างานคงค้าง แสดงเฉพาะงานคงค้างเดือนปัจจุบัน
 • ส่งซ่อมภายนอก แนปรูปพร้อมคำบรรยายได้ 5 ภาพ และเพิ่มช่องกรอก “รายละเอียด”

.:: เว็บ ::.

 • เมนูPM วางแผน >> สามารถ “ลบเช็คชีท” ได้ ระบบจะแสดง Popup พร้อมรายการแผนทั้งหมดที่ผูกแผนกับเช็คชีทนั้นๆ
 • เมนู PM: ประวัติงาน >>สามารถค้นหาใบงาน ด้วย “เลขที่ใบงาน” PM ได้
 • เมนู PM: ประวัติงาน >> เพิ่มคอลัมน์ 3 คอลัมน์คือ เวลาที่คาดว่าจะเสร็จเวลาที่ทำจริง%pass (สัดส่วนผ่าน)
 • เมนูสต๊อกอะไหล่ เพิ่มสรุปยอด Total ของอะไหล่ที่เหลือ และเพิ่มหน่วยอะไหล่
 • หน้าผูกแผนPM เพิ่มการแสดงวันเวลาที่สร้างแผน และ วันเวลาที่แก้ไขแผน
 • เมนูประวัติ PM เพิ่มปุ่ม “เปิดงานซ่อม” สำหรับรายการที่ตรวจแล้วผ่านไม่หมด
 • ใบงานซ่อมแบบเต็ม ให้แสดงเวลาที่ช่างระบุตอนปิดงาน

v 7.5.0

16 ก.ค. 2020

.:: มือถือ ::.

 • ปิดงานซ่อม – ช่างระบุสาเหตุการเสีย ด้วยการเลือกจากตัวเลือกแทนการกรอกค่าได้
 • ปิดงานซ่อม – ช่างระบุระยะเวลา Breakdown ได้เอง
 • ปิดงานซ่อม – สามารถระบุว่าช่างแต่ละคน ทำงานคนะกี่นาที
 • พัฒนาการเชื่อมต่อ SAP ของ EGAT
  ภาพก่อนซ่อม & หลังซ่อม ผู้ใช้สามารถระบุ “ข้อความใต้ภาพ” ได้ จะได้รู้ว่าแต่ละภาพเป็นภาพอะไร
 • เมนูมอบหมายงาน PM – เพิ่มการแสดง แผนก และสถานที่ตั้งของเครื่องจักร ด้วย
 • เมนูงานคงค้าง – สามารถกรองข้อมูลใบงานซ่อมด้วย “แท็ก” ด้วยแท็กที่ผู้ใช้กำหนด

.:: เว็บ ::.

 • เมนูใบงานซ่อม – สามารถกรองข้อมูลใบงานซอมด้วย “แท็ก” ที่ผู้ใช้กำหนด
 • สามารถมอบหมายงาน PM อัตโนมัติ โดยระบุว่าแต่ละแผน มีช่างคนไหนรับผิดชอบบ้าง
 • เมนูประวัติงานซ่อม > ใบงานซ่อม สามารถแก้ไขรูปภาพหลังซ่อมหลายๆรูปได้ง่ายขึ้น

v 7.4.0

10 มิ.ย. 2020

!!! Mobile !!!

 • เพิ่มให้สามารถโหวตฟีเจอร์ใหม่ได้
 • เพิ่มการแสดงประวัติการทำ PM/AM แบบ Pin
 • แสดงข้อความตีกลับ PM/AM
 • แสดงรูปภาพของ Service Report
 • ปรับเปลี่ยน UI ให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

!!! Web !!!

 • PM:Plan สามารถกําหนดปฏิทินวันหยุด
  ได้แล้ว
 • เมนู “รายชื่อซัพพลายเออร์” เพิ่มคอลัมน์ “ชื่อผู้ติดต่อ” เข้ามา ทำให้เราสามารถติดต่อได้สะดวกขึ้น
 • หน้าตั้งค่าผู้ใช้งาน บังคับกรอกชื่อและนามสกุล เพื่อป้องข้อผิดพลาดของตัวโปรแกรม
 • แท็กแดง (วิศวะซ่อม) สามารถเพิ่มผู้ช่วยในการอนุมัติได้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้าอนุมัติเพื่อความสะดวกในการมอบหมายงาน

v 7.3.0

07 พ.ค. 2020

!!! Mobile !!!

 • หน้าบันทึกผล PM เพิ่มการแสดงจำนวนรายการที่ผ่านและไม่ผ่าน
 • สามารถใส่ user status ในใบงานซ่อมได้
 • เพิ่มการกรอกข้อมูลรายละเอียดเครื่องจักร
 •  เพิ่มเมนู บริการเสริม

!!! Web !!!

 • เพิ่ม Tag status ของงานซ่อม หน้า Setting > User Status
 • เพิ่ม Target Line หน้า PM Measurement Chart
 • เพิ่มหรือแก้ไข ค่าอะไหล่ (ช่างเบิก) ได้ หน้า Repair History (Full Detail)
 • สามารถ ดาวน์โหลดรูปภาพ ที่แนบรูปมาได้ หน้า PM History
 • แท็กขาว (ขอซ่อมเอง) สามารถเพิ่มผู้ช่วยในการอนุมัติได้ หน้า Setting > Organization Chart

v 7.2.0

07 เม.ย. 2020

!!! Stone Lab เปลี่ยน logo ใหม่แล้ว !!!

 • สามารถกดที่ PM Notification ให้เปิดหน้า PM ต่างๆ
 • เบิกอะไหล่จากใบงาน PM ได้
 • เพิ่มรูปแจ้งซ่อม และ หลังซ่อม ได้มากกว่า 1 รูป
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 7.1.0

02 มี.ค. 2020

!!! Stone Lab เปลี่ยน logo ใหม่แล้ว !!!

 • ผู้รับผิดชอบงานซ่อม สามารถเลือกส่วนที่เสียของเครื่องจักรจากรายการ BOM ได้แล้ว
 • สามารถดูงาน PM/AM ในหน้า dashboard ได้มากขึ้น
 • สามารถโทรหา support ของเราได้แล้วจากใน application
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 7.0.2

13 ก.พ. 2020

 • แก้ไขข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

v 7.0.0

10 ก.พ. 2020

 • ปรับการแสดงผลหน้างานคงค้าง และ dashboard ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพิ่มตัวกรองดาม zone ได้แล้วที่หน้างานคงค้าง และ dashboard
 • สามารถเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของงานซ่อมได้แล้ว
 • ปรับการแสดงผลหน้ารายละเอียดงานซ่อมให้ดียิ่งขึ้น
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.10.1

4 พ.ย. 2019

 • แสดงความด่วนของแต่ละใบงานซ่อมได้
 • ใบงานในติดตามงานซ่อมกดเข้าไปดูรายละเอียดงานได้
 • หน้ารายละเอียดงานซ่อม สามารถคลิกที่รูปไปที่หน้าสถานะเครื่องจักรได้
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.7.1

 • แก้ปัญหาการแจ้งเตือนสำหรับ iOS 13

v 6.7.0

 • งานซ่อมสามารถระบุระดับความด่วนได้แล้ว
 • เปลี่ยนหน้าตาการแจ้งซ่อมแบบใหม่ เป็นมิตรกับผู้ใช้ และใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
 • หน้างานคงค้าง สามารถดูแยกตามสถานที่, แผนก, ประเภทใบงาน, ระดับความด่วน และช่างที่รับผิดชอบได้แล้ว
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.6.2

 • แก้ไขแอปพลิเคชันทำงานผิดพลาดสำหรับ iOS 13

v 6.6.1

 • การบันทึกผล PM/AM สามารถบันทึกค่าต่างๆที่คุณได้ทำไว้แบบอัตโนมัติ และสามารถทำต่อได้ในภายหลัง]
 • เพิ่มเมนูใหม่ “รอประเมิน PM” ให้คุณสามารถ ประเมินผล หรือ ส่งกลับคืนให้ช่าง เพื่อทำ PM ใหม่ได้
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.5.0

 • ปรับปรุงการลงทะเบียนเครื่องจักร/อุปกรณ์แบบใหม่ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มแผนกและสถานที่เก็บอุปกรณ์ได้แล้ว
 • รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.4.2

14 ก.ค. 2019

 • เพิ่มการส่งกลับคืนให้ช่าง ในหน้าประเมินงานซ่อม
 • หน้าปิดงานซ่อมของช่าง สามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อตรวจรับงานได้
 • สามารถดูใบงานซ่อม หรือเปิดใบแจ้งซ่อมจาก Dashboard ของ PM ที่ไม่ผ่านได้
 • สามารถมอบหมายงานซ่อม ให้ช่างรับผิดชอบมากกว่า 1 คนได้
 • เพิ่มการค้นหาอุปกรณ์แบบใหม่
 • การแก้ไขข้อผิดพลาดในจุดต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

v 6.4.1

 • เพิ่มการส่งกลับคืนให้ช่าง ในหน้าประเมินงานซ่อม
 • หน้าปิดงานซ่อมของช่าง สามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อตรวจรับงานได้
 • สามารถดูใบงานซ่อม หรือเปิดใบแจ้งซ่อมจาก Dashboard ของ PM ที่ไม่ผ่านได้
 • สามารถมอบหมายงานซ่อม ให้ช่างรับผิดชอบมากกว่า 1 คนได้
 • เพิ่มการค้นหาอุปกรณ์แบบใหม่
 •  แก้ไข bugs และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น

v 6.4.0

 • เพิ่มการส่งกลับคืนให้ช่าง ในหน้าประเมินงานซ่อม
 • หน้าปิดงานซ่อมของช่าง สามารถเซ็นลายเซ็นเพื่อตรวจรับงานได้
 • สามารถดูใบงานซ่อม หรือเปิดใบแจ้งซ่อมจาก Dashboard ของ PM ที่ไม่ผ่านได้
 • สามารถมอบหมายงานซ่อม ให้ช่างรับผิดชอบมากกว่า 1 คนได้
 • เพิ่มการค้นหาอุปกรณ์แบบใหม่
 • แก้ไข bugs และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น

v 6.3.0

 • เพิ่มหน้า Profile สามารถอัพโหลดรูปโปรไฟล์ได้แล้วครับ
 • ปรับปรุงหน้า Home ใหม่ เพิ่มการแสดงข้อความแจ้งเตือน (เฉพาะงานซ่อม) สามารถคลิกไปดูใบงานซ่อมได้
 • ทุกคนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนงานซ่อม สามารถคอมเม้นใบงานซ่อม เพื่อพูดคุยกับช่างได้

v 6.1.2

 • แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ

v 6.1.1

 • แก้ไขข้อผิดพลาดบางส่วน

v 6.1.0

 • ปรับปรุงการแจ้งซ่อม สามารถระบุประเภทใบงานซ่อม และ Product Lot No ได้
 • ปรับปรุงการส่งซ่อมภายนอกให้มีการอนุมัติ
 • ปรับปรุงการบันทึกใบงาน PM/AM ให้มีการบันทึกเวลาที่เริ่มทำ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของแอพ และปรับปรุงให้รองรับ Swift 4.2

v 6.0.0

 • ปรับปรุงเมนูติดตามและประเมินงานซ่อม เพิ่มการแสดงอาการเสีย และเพิ่มปุ่มดูรูปภาพก่อนซ่อม/หลังซ่อม
 • เพิ่มเมนูใหม่ “แจ้งปัญหาการใช้งาน” และ “การแก้ปัญหาเบื้องต้น”
 • แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดในเดือน มค ที่ทำให้แอพเด้งจำนวน 7 จุด
 • ปรับปรุงการบันทึกล็อกของแอพ เมื่อแอพเด้งทางทีมจะมีข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

v 5.4.1

 • ซ่อนเมน “มอบหมายงาน PM” ในกรณีที่ไม่มีสิทธิ์
 • แสดง “หมายเหตุ” ซึ่งเป็นชื่อเครื่องจักรที่ผู้ใช้กำหนดเอง ในเมนูงาน PM/AM ของฉัน
 • แก้คำภาษา English ที่ผิดในหน้าประเมินผลงานซ่อม
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของแอพ ตอนแสดงข้อมูล PM ประเภท Template
 • ปรับปรุงการเก็บบันทึกข้อมูลเมื่อแอพเกิดข้อผิดพลาด เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

v 5.4.0

 • การเปิดใบแจ้งซ่อม สามารถกำหนดให้ต้องผ่านการอนุมัติของหัวหน้าฝ่ายได้แล้วนะคะ ช่วยให้งานถูกคัดกรองก่อนที่จะส่งมาถึงฝ่ายวิศวะคะ
 • ใบงาน PM สามารถมอบหมายผ่านมือถือได้เลยนะคะ
 • พี่ๆ วิศวะทุกคน สามรถเซ็นใบ PM แนบตอนบันทึกใบงานได้เลยคะ หรือจะให้ฝ่ายผลิตเป็นคนเซ็นต์ หรือ QC เซ็นต์ก็ได้นะคะ
 • เมนู Dashboard เพิ่มการแสดงชื่อผู้ที่ทำใบ PM นั้นๆ ด้วยคะ
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมส่งอุปกรณ์ไปสอบเทียบ.. ตอนนี้ระบบเปิดให้ผูกชื่อบริษัทผู้สอบเทียบกับอุปกรณ์วัดที่ต้องสอบเทียบภายนอกได้เลยคะ ส่งเมล์แจ้งเตือนผู้สอบเทียบโดยตรงพร้อมกับแนบเลขที่ใบ PM และไฟล์ PO เลยคะ (ตั้งค่าใบ PO บนเว็บนะคะ)

v 5.3.1

 • แก้ไขบั๊กของแอพ อัพเดตโดยด่วนเลยคะ

v 5.3.0

 • ปรับปรุงหน้างานคงค้าง แยกจำนวนงานของงานซ่อมเอง กับงานที่ซ่อมโดยวิศวกรออกจากกัน
 • ปรับปรุงการเบิกอุปกรณ์ ให้สามารถเลือกเหตุผลในการเบิกได้จากลิสที่กำหนดไว้ได้
 • เพิ่มเมนูใหม่ “เบิกอะไหล่ / สารเคมี” เพื่อให้สามารถตัดสต็อกได้โดยตรงเลย

v 5.2.0

ปรับปรุงหน้าประเมินงานซ่อมให้สามารถประเมินเรื่องความสะอาด และสิ่งต่างๆ ได้ตามมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเซ็นกำกับการประเมินผลนั้นได้

ปรับปรุงหน้า PM/AM ให้รองรับการแสดงใบงาน PM ที่เป็นแบบปักหมุด คือ ไม่ระบุวันที่เริ่มทำ และไม่ระบุความถี่ในการทำ เหมาะสำหรับใบตรวจเช็คยานพาหนะ หรือเครื่องจักรที่ไม่มีรอบการตรวจสอบที่แน่ชัด

v 5.1.0

 • เมนูใหม่ PM/AM ของฉัน ซึ่งต้องไปตั้งค่าการมอบหมายงาน PM อัตโนมัติเสียก่อน
 • เพิ่มการแสดงคอมเม้นล่าสุดของงานซ่อมในเมนูงานคงค้าง
 • เพิ่มการแสดงรหัสอะไหล่ ตอนที่เบิกอะไหล่ และสามารถค้นหาอะไหล่ด้วยรหัสได้

v 5.0.1

 • แก้ไขข้อผิดพลาดตรงการเลือกสถานะของเครื่องจักร กับสถานะของไลน์ผลิต
 • แก้ไขการเปิดใบแจ้งซ่อม กรณีที่เปิดใบเมื่อมีการทำ PM แล้วมีบางรายการไม่ผ่าน