fbpx

Pricing : ราคาค่าใช้บริการ

โปรแกรมซ่อมบำรุง CMMS
Freemium License

15 User (ฝ่ายซ่อมบำรุง 3,​ ฝ่ายผลิต 12)
ลงทะเบียนเครื่องจักร/ทรัพย์สินได้ 50 ชิ้น
ใช้ได้ทุกฟังก์ชั่น

** เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น **

อยากได้ User เพิ่ม ง่ายๆ แค่

อัพเกรดเป็น Premium License แค่

50,000 บาท / ปี

ได้เพิ่ม 5 User (ฝ่ายซ่อมบำรุง)
ได้ User สำหรับฝ่ายผลิตแบบไม่จำกัด

ลงทะเบียนเครื่องจักร/ทรัพย์สินได้ไม่จำกัด
ได้ Analytic Dashboard
** ซื้อเพิ่ม User ละ 10,000 บาท/ปี **

[icon icon=”fa fa-user-circle” position=”icon-left” icon_size=”150″ title=”User สำหรับพนักงานฝ่ายต่างๆ เพื่อแจ้งซ่อม” image=”2764″][/icon]
[icon icon=”fa fa-thumbs-o-up” position=”icon-left” icon_size=”150″ image=”2835″][/icon]
[icon icon=”fa fa-user-circle” position=”icon-left” icon_size=”150″ title=”จำนวนเครื่องจักร + ทรัพย์สิน” image=”2766″][/icon]
[icon icon=”fa fa-thumbs-o-up” position=”icon-left” icon_size=”150″ image=”2835″][/icon]
[icon icon=”fa fa-user-circle” position=”icon-left” icon_size=”150″ title=”ขนาดพื้นที่เก็บรูปภาพ + ไฟล์เอกสาร PDF” image=”2769″][/icon]
[icon icon=”fa fa-thumbs-o-up” position=”icon-left” icon_size=”150″ image=”2834″][/icon]

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

ระบบเก็บประวัติ วางแผน และแจ้งเตือนการงานสอบเทียบ

จ่ายเพิ่มแค่  50,000  บาท/ปี

บริการเสริม

บริการติดตั้งระบบ จ่ายเพียงครั้งเดียว

คลอบคลุมบริการต่างๆ ดังนี้

[icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน” image=”2794″]ส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปปฏิบัติการ ณ บริษัทของลูกค้า[/icon][icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”ประชุม Kick-off Project” image=”2798″]ประชุมกับลูกค้า 1-2 วัน เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนติดตั้ง[/icon][icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”อบรมการใช้งาน” image=”2796″]สอนละเอียดยิบ ตอบทุกคำถาม[/icon]
[icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”ตั้งค่าระบบ” image=”2802″]ตั้งค่าข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า[/icon][icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”ย้ายข้อมูลเข้าระบบ” image=”2797″]นำรายการเครื่องจักร, ใบเช็คชีทและแผน PM, แผนผังองค์กร และข้อมูลอื่นๆ เข้าสู่ระบบ[/icon][icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”ให้คำปรึกษา” image=”2795″]ตอบคำถามทุกข้อสงสัย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการนำแอพไปประยุกต์ใช้[/icon]
[icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”รวมค่าเดินทาง” image=”2800″]รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าเช่ารถยนต์, ค่าน้ำมัน, ค่าเดินทางต่างๆ แล้ว[/icon][icon icon=”fa fa-user-o” position=”icon-left” icon_size=”64″ title=”รวมค่าที่พัก” image=”2799″]ค่าโรงแรมตลอด 5 วัน 4 คืน[/icon]
[quote style=”blockquote-style-2″]ติดต่อสอบถามค่าบริการได้ที่ :
ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ[/quote]

บริการปริ้นบัตรพลาสติก QR Code

แบบขาวดำ

แบบสี

Credit : Icons made by Freepik and Prosymbols from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY